מכשיר ספירה ומיון מטבעות CS-270

מונה – ממיין מטבעות:
מכשיר מניית המטבעות, פותח במיוחד עבור השוק הישראלי. תצוגת מכשיר מבוקרת ע"י מנגנון אלקטרוני.
הפעלה ידנית, אין צורך בחשמל.
המכשיר מעביר את המטבעות מתא הספירה אל תא הקיבולת דרך חיישנים המזהים את סוג המטבע וערכו.
בסוף הספירה ניתנות על הצג תוצאות הספירה של כל מטבע בנפרד ערך וכמות וכן סך כל המטבעות ביחד ערך וכמות.

תיאור

תכונות

 

נתונים טכניים

 

תקשורת

 

הורד